11 Tháng Mười Một, 2020 8:26 sáng

10/10/2020, 08:30:00

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về chủ trương ban hành “Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” và một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội.

Link tải các dự thảo :

NGHỊ QUYẾT Thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội : https://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/thu-vien/do8qd3r1n7/download

ĐỀ ÁN Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 : https://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/thu-vien/0er1ye9q3m/download

TỜ TRÌNH Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội : https://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/thu-vien/zd0q30vqv8/download

Mọi ý kiến xin gửi về hộp thư : support@hanoi-sme.vn

florally Đầu mối đơn vị hỗ trợ DNNVV Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 1,2 Nhà B10A Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

SĐT: (024) 23223666 / 23479595 / 23229898 / 20215181 / 22841616 / 22392919.