3 Tháng Mười Hai, 2020 5:17 chiều

03/12/2020, 17:30:00 /  buy prednisone online in uk Đình Trinh

Phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, đại dịch covid – 19 đang gây ra những tổn thất nặng nề cho nền kinh tế buộc mỗi doanh nghiệp phải thay đổi. Nếu không thì thất bại sẽ là điều tất yếu và việc chuyển đổi số rất quan trọng và là xu thế cho doanh nghiệp.

Là cơ quan đề xuất, thực thi các sáng kiến cho sự phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thông qua chuyển đổi nhận thức, tầm nhìn, chiến lược của doanh nghiệp; hỗ trợ số hóa các hoạt động kinh doanh như kênh phân phối, kênh marketing, chăm sóc khách hàng, tiếp cận thị trường; hỗ trợ số hóa quy trình quản trị như các nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán…

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các xu hướng phát triển về công nghệ ngày càng mang tính đột phá, đang thay đổi cuộc sống con người. Những mô hình kinh doanh truyền thống sẽ dần bị thay thế bởi các công nghệ mới, đem lại hiệu quả cao hơn.

Các yếu tố tạo nên lợi thế, sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng đang dịch chuyển, dựa trên công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo.

“Bởi thế, chuyển đổi số trở nên xu hướng tất yếu để doanh nghiệp phục hồi nhanh sau dịch COVID-19, nâng cao năng lực cạnh tranh và bứt phá trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư… “, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Những năm tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hợp tác với USAID để thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Nội dung chủ yếu gồm: tuyên truyền để 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; có tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật và chuyển đổi số.

Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID tại Việt Nam

Có 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp cũng như hỗ trợ phát triển nền tảng số.

Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID tại Việt Nam cho rằng, thông qua việc số hóa, tự động hóa thì các doanh nghiệp sẽ có “chìa khóa” để thực hiện tăng trưởng nhanh, bền vững trong bối cảnh bất lợi do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ứng dụng thành công chuyển đổi số sẽ tạo ra động lực và sức mạnh để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh tổng thể của mỗi đơn vị. Từ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa mô hình sản xuất và quản trị nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Kích hoạt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Ông Nguyễn Việt Long, chuyên gia tư vấn chuyển đổi số thuộc dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ nhấn mạnh, các cơ quan hữu quan cần đặt câu hỏi làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thành công; trong đó, cần đánh giá thực trạng, năng lực, sự hạn chế cũng như sự sẵn sàng thực hiện chuyển đổi số ở từng đơn vị để nắm bắt cũng như tư vấn hiệu quả.

Mỗi cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp cũng cần tự giác thu nạp thông tin, tìm hiểu các nội dung vấn đề liên quan để hiện thực các mục tiêu chuyển đổi số. Thực hiện chuyển số thành công đối với doanh nghiệp là con đường ngắn nhất để tạo ra giá trị mới, bắt kịp và vượt lên trong cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt để phát triển bền vững.

order generic Lyrica Đầu mối đơn vị hỗ trợ DNNVV Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 1,2 Nhà B10A Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

SĐT: (024) 23223666 / 23479595 / 23229898 / 20215181 / 22841616 / 22392919.