30 Tháng Ba, 2017 5:16 chiều

buy doxycycline online usa Lời giới thiệu

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005 của UBND Thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các kế hoạch, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo và các dịch vụ công khác cho các DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

anacin canada Phương châm hành động

Trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp với hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước và là người bạn đồng hành của các doanh nghiệp trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Giá trị cốt lõi

Sự phát triển & trưởng thành của mỗi DNNVV Hà Nội, của đối tác là giá trị và mục tiêu cốt lõi Trung tâm hướng đến.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Trung tâm có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt; có phẩm chất đạo đức gương mẫu, đoàn kết, thân thiện, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp vì sự phát triển của cộng đồng các DNNVV Hà Nội

Các nhiệm vụ chính:

  • Tham gia ý kiến trong việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thành phố liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Tổng hợp, đề xuất các giải pháp với Nhà nước và Thành phố nhằm trợ giúp các doanh nghiệp phát triển.
  • Tăng cường mối quan hệ thân thiện giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước .
  • Thu thập, phản ánh những ý kiến của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh với các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp.
  • Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức, dự án trong nước và quốc tế để tìm kiếm các nguồn (tài chính, công nghệ, nhân lực) hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV.
  • Trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp
  • Hỗ trợ phát triển hoạt động ươm tạo doanh nghiệp và khởi nghiệp.

Các nhiệm vụ cụ thể

Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh: Tư vấn, hỗ trợ miễn phí/tư vấn dịch vụ theo yêu cầu thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp (chuyển đổi, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất), thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và nước ngoài,….Hỗ trợ làm giấy phép con cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện; Hỗ trợ làm thủ tục đăng ký thuế và khắc dấu doanh nghiệp; Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến công tác kế toán và phần mềm kế toán doanh nghiệp.

Liên hệ: 04.23223666 hoặc 04.22629898

Tư vấn quản lý đầu tư:  Tư vấn các cơ hội, hình thức, địa điểm đầu tư tiềm năng cũng như hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục đầu tư và cung cấp thông tin các chính sách liên quan đầu tư, tư vấn đấu thầu trên địa bàn Thành phố.

Liên hệ: 043 715 1050 hoặc 043 734 9431

Hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp: Tổ chức các khóa đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp; thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tuyên truyền phổ biến các cơ chế chính sách pháp luật liên quan hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo huấn luyện được trang bị kiến thức nền hữu ích trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, chiến lược, marketing, thuế, tài chính, nhân sự, khởi sự kinh doanh,…với kinh phí hỗ trợ ưu đãi từ nguồn ngân sách Thành phố

Liên hệ: 043 715 1194

Ươm tạo doanh nghiệp:

Nhằm tạo một môi trường thuận lợi hỗ trợ thiết thực cho các cá nhân/tổ chức có ý tưởng sản phẩm mới và có nhu cầu khởi nghiệp, Trung tâm hỗ trợ DNNVV Hà Nội là đầu mối tập hợp các nguồn lực: các chuyên gia, cố vấn các lĩnh vực liên quan, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước, kênh thông tin các chính sách chương trình hỗ trợ, hỗ trợ xúc tiến thương mại trong nước & quốc tế,… hỗ trợ thúc đẩy phát triển cá nhân khởi nghiệp và vận hành doanh nghiệp thành công.

Hiện Trung tâm đã và đang quản lý vận hành Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội có hệ thống nhà xưởng, thiết bị, phòng thí nghiệm, dây chuyền, qui trình đào tạo chuyên biệt ươm tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực với chính sách ưu đãi đặc thù.

Liên hệ: 043 734 9374