21 Tháng Hai, 2019 8:38 sáng

       http://soccertraining.es/contact Với mong muốn đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp giảm bớt thời gian, chí phí trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội triển khai các dịch vụ tư vấn đăng ký doanh nghiệp như sau: Tư vấn, cung cấp mẫu và hướng dẫn cách làm miễn phí cho các doanh nghiệp tự làm hồ sơ; Làm dịch vụ tư vấn, xây dựng toàn bộ hồ sơ cho doanh nghiệp thực hiện theo mức giá tại Quyết định số 117/QĐ-HTDN ngày 01/08/2019. Cụ thể: