24 Tháng Mười Hai, 2021 3:23 chiều

Thực hiện triển khai Chương trình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thuộc Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND Thành phố (gọi tắt là Đề án 4889). Mặc dù Covid- 19 ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động của Trung tâm. Tuy nhiên ngày 23/11/2021 Trung tâm đã chủ động tổ chức cuộc Họp đánh giá, xét chọn đơn vị đủ điều kiện nhận kinh phí hỗ trợ xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, không gian khởi nghiệp để xét chọn, đánh giá đơn vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Qua đó khuyến khích Trường nâng cấp, cải tạo không gian ươm tạo để hỗ trợ các Startups có thêm nhiều chỗ ngồi, không gian làm việc và tiếp cận được nguồn nhân lực chuyên gia sẵn có của Trường.

TS. Đinh Quang Toàn – Phụ trách Trung tâm Khởi nghiệp UTT, Chủ nhiệm đề án trình bày trước Hội đồng đánh giá

Yicheng PV: Thưa ông, với vai trò là người lãnh đạo của Trung tâm Khởi nghiệp UTT ông đánh giá như thế nào về các điều kiện để được lựa chọn là đơn vị nhận hỗ trợ một phần kinh phí cải tạo vườn ươm tại Trường?

Trước tiên thay mặt Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là “Trường” hoặc “Nhà trường”) gửi lời cảm ơn đến quý Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội – Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và quý Phóng viên với câu hỏi ý nghĩa thiết thực này:

1/ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “Trung tâm Khởi nghiệp UTT”) là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực phục vụ đào tạo – nghiên cứu và cung ứng dịch vụ đào tạo, thương mại hoá và chuyển giao kết quả nghiên cứu trực thuộc Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, Nhà trường với 76 năm truyền thống xây dựng và phát triển, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành GTVT và xã hội. Trung tâm Khởi nghiệp UTT với chức năng nhiệm vụ Khởi nghiệp sáng tạo và Quan hệ doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ chính trị Ban Giám hiệu giao; và các hoạt động dịch vụ trong khuôn khổ pháp luật hiện hành. Được sự quan tâm và tạo điều kiện từ Ban Giám hiệu đến các Đơn vị trong toàn Trường tại 03 Cơ sở đào tạo (Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Nguyên), cùng với trụ sở và nguồn lực Trung tâm Khởi nghiệp UTT tập trung tại Thủ đô Hà Nội, nên các hoạt động KNĐMST diễn ra chủ yếu tại Hà Nội sau đó triển khai mở rộng đến 02 Cơ sở đào tạo tại địa phương. Đến nay, Trung tâm Khởi nghiệp UTT đã chủ động tham gia nhiều hoạt động KNĐMST của Để án 844 “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ cũng như Đề án 4889.

2/ Ngày 29/4/2021, Trung tâm Khởi nghiệp UTT ký kết Thoả thuận hợp tác toàn diện với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội – Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội là đơn vị chủ trì Đề án 4889. Ngay sau Lễ ký kết, Trung tâm Khởi nghiệp UTT đã phối hợp tổ chức sự kiện Khởi nghiệp – Hướng nghiệp và kết nối Doanh nghiệp tại Trường (offline khi Dịch Covid-19 chưa bùng phát trở lại); đến nay Trung tâm Khởi nghiệp UTT là một trong những Đơn vị được Đề án 4889 phê duyệt ngân sách hỗ trợ một phần cải tạo CSVC Nhà trường thành Vườn ươm – Khu làm việc chung, không gian khởi nghiệp giúp doanh tiếp cận nguồn lực tri thức của Nhà trường (sinh viên, giảng viên, chuyên gia) để cùng nhau phát triển thành các ý tưởng KN&ĐMST và ươm tạo Doanh nghiệp khởi nghiệp ngay trong tổ hợp Vườn ươm Nhà trường.

3/ Đồng thời, để thích ứng với Luật Giáo dục đại học – tự chủ Đại học và Luật Khoa học công nghệ sẽ ban hành “ http://rmrestaurant.co.uk/about-us/ Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học” nhằm mở rộng quy mô ĐMST&KN, thương mại hóa công nghệ, đa dạng hoá thành phần là: Giảng viên; Cựu sinh viên; Cộng tác viên; Chuyên gia; cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với Nhà trường chứ không chỉ phạm vi hẹp trong hoạt động hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp mà Đề án 1665 do Bộ GD&ĐT chủ trì trong các Cơ sở giáo dục đại học.

4/ Với câu hỏi ý nghĩa đặt ra của quý Phóng viên: Trung tâm Khởi nghiệp UTT nhận thấy điều kiện để được lựa chọn là Đơn vị nhận hỗ trợ một phần kinh phí ngân sách cải tạo Vườn ươm thuộc Đề án 4889 là rất chặt chẽ về mặt quy trình thủ tục: (1) Về điều kiện cứng, trước tiên các Đơn vị được lựa chọn phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Đề án 4889; (2) Sau đó, các Đơn vị thuyết trình tại buổi Bảo vệ trước Hội đồng đánh giá (thẩm định) do Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội – Sở KH&ĐT Hà Nội chủ trì mời các thành viên Hội đồng là chuyên gia cấp cao với nhiều kinh nghiệm về KNĐMST tham gia trực tiếp đánh giá theo các tiêu chí Đề án 4889. Như vậy, để Trung tâm Khởi nghiệp UTT được lựa chọn là đơn vị nhận hỗ trợ một phần kinh phí ngân sách phục vụ cải tạo Vườn ươm tại Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải), Đơn vị rất tự hào và vinh dự đã hội đủ 02 điều kiện trên, cụ thể: Trung tâm Khởi nghiệp UTT có đủ nguồn lực về nhân sự (chuyên gia, tư vấn, mentor, cán bộ giảng viên, câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp UTT là các nguồn lực có trí tuệ, …); bên cạnh đó là Cơ sở hạ tầng với công năng linh hoạt, và trang thiết bị đầy đủ đáp ứng căn bản nhiệm vụ khởi nghiệp – hướng nghiệp cho sinh viên Nhà trường hiện tại. Tuy nhiên, thời gian tới khi tham gia đồng hành đồng bộ cùng các Đề án 1665, Đề án 844, Đề án 4889, đòi hỏi Nhà trường mở rộng quy mô và không gian làm việc chung nhằm đáp ứng hiệu quả các đối tượng giảng viên, cự sinh viên, chuyên gia trong Hệ sinh thái KNĐMST. Vì vậy, việc nâng cấp và cải tạo CSVC không gian làm việc chung của Nhà trường thành tổ hợp Vườn ươm tạo là thiết thực và quan trọng giúp Nhà trường thu hút được nhiều hơn nữa sự tham gia của thế hệ trẻ Thanh niên Thủ đô và các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn đồng hành cùng nguồn lực tri thức của Nhà trường tham gia các sự kiện KNĐMST theo chủ trương Hệ sinh thái mà DA4889 đang triển khai mạnh mẽ, hiệu quả trên địa bàn Thủ đô phù hợp với chủ trương chính sách về KNĐMST của Quốc gia./.