4 Tháng Năm, 2017 3:47 sáng

you could check here Kính gửi: Cá nhân, tổ chức & doanh nghiệp

Nhằm tạo một môi trường thuận lợi hỗ trợ các cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp có ý tưởng sản phẩm mới tiềm năng có nhu cầu khởi nghiệp, các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội nâng cao hiệu quả hoạt động, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội – đơn vị quản lý vận hành Vườn ươm chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội thông báo mời các thành viên tham gia ươm tạo với nội dung như sau:

  1. imodium where to buy Mục tiêu: Tìm kiếm và hỗ trợ ươm tạo thành công các ý tưởng, sản phẩm mới của các cá nhân, tổ chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm.
  2. Đối tượng: Cá nhân/Tổ chức có ý tưởng sản phẩm mới có nhu cầu khởi nghiệp, các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  3. Lĩnh vực: Chế biến và đóng gói thực phẩm
  4. Quyền lợi:

– Trở thành thành viên hệ thống ươm tạo doanh nghiệp lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội;

– Được tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho doanh nghiệp;

– Được tư vấn hỗ trợ bởi hệ thống các chuyên gia, các doanh nhân trong hệ thống, các cố vấn, tư vấn viên của Trung tâm nhằm hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm công nghệ, chiến lược kế hoạch kinh doanh, …;

– Được tham quan học hỏi mô hình thực tế các mô hình khởi nghiệp thành công từ Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm;

– Được giao lưu kết nối với các thành viên thuộc mạng lưới: Các chuyên gia, các doanh nhân, …;

– Hoàn toàn được dự án hỗ trợ không mất kinh phí tham gia các hoạt động như trên với tư cách thành viên;

– Được xét tham gia ươm tạo trực tiếp tại Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội.

  1. Trách nhiệm:

– Chấp hành đúng nội qui qui chế tham gia với tư cách thành viên

– Tham gia nhiệt tình các hoạt động do Vườn ươm chế biến và đóng gói thực phẩm triển khai.

  1. Cách thức đăng ký:

Tải và hoàn thiện mẫu đăng ký đính kèm và gửi về:

Phòng Nghiên cứu phát triển và Quản lý Vườn ươm doanh nghiệp

Địa chỉ: P103, Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 043 734 9374 hoặc

Ngô Quốc Hưng Phó Trưởng phòng phụ trách: 0963029555

Mail: Hotrodnnvvhanoi@gmail.com

Các cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ và gửi hồ sơ đăng ký.

Trân trọng thông báo !