http://gustavosylvestre.com/el-mundo/marcha-anticuarentena-hay-una-operacion-condor-2-0-con-financiacion-de-eeuu-senalo-julian-macias-tovar/ Đầu mối đơn vị hỗ trợ DNNVV Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 1,2 Nhà B10A Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

SĐT: (024) 23223666 / 23479595 / 23229898 / 20215181 / 22841616 / 22392919.