10 Tháng Chín, 2020 3:35 chiều

Để nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy phát triển nhận thức, tư duy về đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo của Thủ đô; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Chương trình Phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, do ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ một phần kinh phí.

Chương trình cụ thể tại file gửi kèm.

Học viên có thể đăng ký trực tiếp các khóa học thuộc Chương trình tại đường link: http://bitly.com/bkpin2so

Link thư mời : https://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/thu-vien/zrn1mmg15k/download

http://blog.americanchefsupply.com/homepage-full-post-featured/ Đầu mối đơn vị hỗ trợ DNNVV Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 1,2 Nhà B10A Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

SĐT: (024) 23223666 / 23479595 / 23229898 / 20215181 / 22841616 / 22392919.