12 Tháng Sáu, 2019 2:21 chiều

hamdard roghan badam shirin price zero in Doanh nhân Phạm Đình Đoàn nhận định: “Chúng ta cần phải đưa ra tầm nhìn, cần quan tâm và chia sẻ với nhân viên. Coi nhân viên như đối tác hay cổ đông của mình, đó mới là xu hướng đúng”.