12 September, 2017 2:51 pm
  • Doanh nghiệp thành lập mới

MẪU DẤU THÀNH LẬP MỚI

  • Doanh nghiệp thay đổi mẫu dấu

MẪU DẤU THAY ĐỔI

* Ghi chú:

– Bản sao hợp lệ là bản sao được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

– Trường hợp người được ủy quyền đi thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải có Giấy ủy quyền kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu). Kèm theo bản sao hợp lệ Hợp đồng thực hiện dịch vụ đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

– Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ:

– Phòng Tư vấn hỗ trợ và Thông tin doanh nghiệp: 042.322.3666 hoặc 042.262.9898 hoặc Ms Hạnh – Trưởng phòng: 0983.428.978

Xin vui lòng liên hệ trong giờ làm việc (ngoài giờ làm việc vui lòng để lại tin nhắn chúng tôi sẽ liên lạc lại vào hôm sau).