16 June, 2020 1:41 pm

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG

THÁNG 6/2020

 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành đã chính thực có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020. Theo đó,  một trong những quy định nổi bật là bắt buộc công khai hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bên cạnh đó, kể từ năm 2020, lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng cũng được tăng cường áp dụng (theo quy định tại Điều 29 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT).

Để kịp thời phổ biến và hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện theo đúng q        uy định về lộ trình áp dựng lựa chọn nhà thầu qua mạng và cập nhật các chức năng, nội dung mới của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội tổ chức khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng với nội dung như sau:

  1. Thời gian:

– Lớp 1: ngày 23 tháng 6 năm 2020

– Lớp 2: ngày 30 tháng 6 năm 2020

  1. Địa điểm: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở Kế hoạch và Đầu tư HN – Tầng 2 tòa nhà B10A Nam Trung Yên (đường Nguyễn Chánh) Hà Nội.
  2. Nội dung: Phổ biến quy định pháp luật về đấu thầu qua mạng, thực hành các chức năng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
  3. Giảng viên: Chuyên gia về đấu thầu qua mạng của Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  4. Quyền lợi khi tham gia khóa đào tạo:

– Thực hành chi tiết các chức năng trên Hệ thống;

– Được cấp chứng nhận tham gia khóa đào tạo về đấu thầu qua mạng;

– Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ đấu thầu qua mạng sau khóa học.

  1. Học phí: 1.200.000đ/1 học viên (Sở KH&ĐT hỗ trợ 20% học phí, học phí còn phải nộp 960.000đ/học viên, do cơ quan hoặc học viên đóng góp).

Đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị có nhu cầu tham dự đăng ký về Ban tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

– Địa chỉ: Tòa nhà B10A Nam Trung Yên (đường Nguyễn Chánh)

– ĐT: (024) 22 84 1616, Ms.Lan: 0982041619; Email: hotrodn.hanoi@gmail.com.