16 Tháng Tư, 2019 4:45 chiều

– Chương trình: buy authentic accutane online Trợ giúp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

– Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

– Đại diện chủ đầu tư: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

– Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Vân Nguyên – Davilaw

– Email: hotrodn.hanoi@gmail.com

– Điện thoại: (024) 37151194

tizanidine cost on the street Ngày khai giảng Khóa đào tạo Đơn vị thực hiện Lịch học
Tháng 4 26/4/2019 Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và hoạch định chiến lược kinh doanh Davilaw Chi tiết
22/4/2019 Lập kế hoạch kinh doanh khi khởi nghiệp Vân Nguyên Edubiz 22-23/4/2019
19/4/2019 Lập kế hoạch kinh doanh khi khởi nghiệp Vân Nguyên Edubiz 19-20/4/2019
15/4/2019 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả Vân Nguyên Edubiz Chi tiết