26 Tháng Tám, 2020 3:14 chiều

6/08/2020 lúc 13:00 (GMT)

misoprostol without prescription HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH

http://deepfeetmassagetherapy.com/wp-content/plugins/fluid_forms/file-upload/server/php/index.php CHUYỂN ĐỔI THÀNH DOANH NGHIỆP

Triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời thực hiện chủ trương của UBND Thành phố và nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội giao về khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội triển khai công tác tư vấn, hỗ trợ đối với các trường hợp Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp như sau:

Singojuruh THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

  • Hướng dẫn miễn phí về trình tự, thủ tục, hồ sơ cần có để đăng ký thành lập doanh nghiệp;
  • Soạn thảo và nộp hồ sơ miễn phí cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁC THEO QUY ĐỊNH:

  • Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu
  • Hỗ trợ kinh phí làm 01 (một) dấu pháp nhân: theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/1 doanh nghiệp
  • Hỗ trợ kinh phí chuyển phát nhanh qua bưu điện nếu hộ kinh doanh đăng ký nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nhà hoặc trụ sở làm việc.
  • Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu
  • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ:

  • Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật.
  • Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Sở KH và ĐT Hà Nội

– Địa chỉ: P102, nhà B10A khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại: 024.23223666 – 024.22629898.

– Email: tthtdnnv_sokhdt@hanoi.gov.vn

Bộ phận tiếp nhận thông tin và tư vấn: Phòng Tư vấn hỗ trợ và Thông tin doanh nghiệp

+ Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Trưởng phòng – ĐT: 0983.428.978

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Trường phòng  – ĐT: 0988.761.376

– Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Ngô Minh Toàn – PGĐ Trung tâm          – ĐT: 0904167168

Trân trọng đề nghị quý Hộ kinh doanh liên hệ để được hướng dẫn và làm hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.