3 Tháng Chín, 2020 8:28 sáng

01/09/2020 /  conocer gente soltera en anna Nguyễn Đình

Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, TP Hà Nội đã triển khai ứng dụng Hà Nội Smart City giúp người dân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin về dịch bệnh.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử; tập trung triển khai thanh toán đối với dịch vụ công trực tuyến, tiền điện, thanh toán trong lĩnh vực y tế, giáo dục; mở rộng triển khai biên lai điện tử đối với dịch vụ hành chính công; hóa đơn điện tử, biên lai điện tử đối với các cơ sở kinh doanh.

Tính đến ngày 19/8/2020, đã có 123.477 doanh nghiệp, tổ chức đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 87,6% số doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Để hoàn thiện nền tảng cơ bản xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tháng 4 năm nay UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về CNTT thành phố Hà Nội năm 2020. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu và yêu cầu từng bước xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; đảm bảo kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; các đơn vị trên địa bàn phải đảm bảo đáp ứng 100% sử dụng, điều hành công việc trên phần mềm quản lý văn bản điện tử với các bộ, ngành, cơ quan trung ương thông qua Hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử trên nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của thành phố.

Đối với công việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), UBND Hà nội yêu cầu các đơn vị phải xử lý trên môi trường mạng, điện tử (cấp Sở, quận, huyện phải đảm bảo đạt mức tối thiểu 80%, cấp xã đạt 30%).

Bên cạnh đó, các đơn vị Nhà nước trên địa bàn Hà Nội phải đảm bảo rút ngắn thời gian họp từ 30% đến 50%, họp những vấn đề cót lõi, quan trọng, ưu tiên những vấn đề thực tiễn gắn nhu cầu cấp thiết phục vụ người dân.

Đảm bảo tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) không sử dụng tài liệu giấy, tất cả công việc từ xử lý, trao đổi, điều hành phải được dữ liệu số chuyển qua văn phòng điện tử.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng cải cách hành chính, ngoài việc các đơn vị phải tích hợp 30% các dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng DVC công quốc gia, các đơn vị phải đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật và sử dụng qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố.

Đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, các đơn vị phải đảm bảo 100% DVC được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp và các cơ Nhà nước phải công khai mức độ hài lòng của người dân khi tham gia sử dụng dịch vụ này.

Đối với công tác bồi dưỡng nghiệp vụ CNTT, đảm bảo 100% cán bộ công chức, viên chức thường xuyên đào tạo, tập huấn các lớp về trực tuyến CQĐT.

Thành phố yêu cầu phải bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo đó đảm bảo 80% hệ thống thông tin cấp độ 3, 100% DVC mức độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung, 100% cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố được triển khai hóa đơn đơn điện tử.

http://lksquaredphoto.com/be.com/embed/sOQDPBx8yWQ Đầu mối đơn vị hỗ trợ DNNVV Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 1,2 Nhà B10A Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

SĐT: (024) 23223666 / 23479595 / 23229898 / 20215181 / 22841616 / 22392919