23 Tháng Bảy, 2017 2:04 chiều

Ngày 20/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Quyết định số 4758/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Bình Minh – Cao Viên, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, Cụm công nghiệp Bình Minh – Cao Viên do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Tây làm chủ đầu tư (địa chỉ tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Cụm công nghiệp có địa điểm tại 3 xã Bình Minh – Bích Hòa – Cao Viên, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội với quy mô 41,339 ha.
Cụm công nghiệp có phía Đông giáp đường 21B; Phía Tây giáp hành lang bảo vệ lưới điện cao thế 35KV; Phía Nam giáp mương nước (đã được bê tông hóa) và khu đất trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở; Phía Bắc giáp mương nước và Cụm công nghiệp Bích Hòa.
Cụm công nghiệp được thành lập nhằm mục tiêu cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Oai, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp – thương mại – dịch vụ.
Xác định mạng lưới công trình kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ làm cơ sở cho việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc… Xác định về quy mô và cơ cấu ngành nghề phù họp trong cụm công nghiệp; Làm cơ sở đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là phát triển công nghiệp sạch, có công nghệ tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi trường.
UBND TP Hà Nội yêu cầu công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Tây khẩn trương hoàn thành công tác GPMB, thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch được duyệt.
UBND huyện Thanh Oai có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Bình Minh – Cao Viên theo đúng quy định của pháp luật.
UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND TP thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; giám sát, đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Thanh Oai, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Tây thực hiện đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Nguồn: http://kinhtedothi.vn