26 Tháng Tư, 2021 8:30 sáng

Chiều ngày 22/4/2021 tại Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Liên danh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội – Công ty Cổ phần MISA và Công ty Cổ phần Bkav tổ chức “Triển khai Chương trình Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo Theo ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp TP.Hà Nội (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp theo tinh thần của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Từ năm 2017 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành và triển khai nhiều giải pháp đột phá góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một trong những giải pháp trọng tâm để hỗ trợ, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp đó là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Cũng theo ông Quân, cải cách trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là lĩnh vực được UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo rất quyết liệt. Từ năm 2017 đến nay, nhận thức rõ tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan, đặc biệt việc ứng dụng CNTT trong quá trình giải quyết các TTHC phục vụ công dân đến giao dịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung, quan tâm chỉ đạo thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, tác nghiệp chung cũng như hoạt động cải cách hành chính của Sở theo nguyên tắc đơn giản, rõ ràng, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và tiện ích. Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của Thành phố Hà Nội về ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính và hoạt động của Sở. Thành phố Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử với tỷ lệ 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đều được thực hiện qua mạng điện tử.

Năm 2020, để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thành phố tiếp tục trình HĐND thông qua và ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 (tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố Hà Nội; Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội), trong đó ban hành nhiều chính sách hỗ trợ DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và một số chính sách đặc thù của Thành phố như: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; Hỗ trợ thuế kế toán; Hỗ trợ mặt bằng sản xuất; Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; Hỗ trợ mở rộng thị trường; Hỗ trợ thông tin tư vấn pháp lý; Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; Hỗ trợ kinh phí dịch vụ chứng thực 01 (một) chữ ký số và khởi tạo, cài đặt hóa đơn điện tử kèm 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới…

Được biết, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là đơn vị được UBND Thành phố giao là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện chương trình Hỗ trợ kinh phí dịch vụ chứng thực 01 (một) chữ ký số và khởi tạo, cài đặt hóa đơn điện tử kèm 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2021. Hiện tại, Trung tâm đã triển khai đấu thầu qua mạng và lựa chọn đơn vị thực hiện là Liên danh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội – Công ty Cổ phần MISA – Công ty Cổ phần Bkav (Liên danh VNPT VINAPHONE – VIETTEL – MISA – BKAV).

Tác giả:  neurontin 300mg doseage Phan Nho

Nguồn : http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/ha-noi-ho-tro-chuyen-doi-so-cho-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-80525.htm