9 Tháng Tư, 2017 5:34 chiều

Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội (HBI) là một dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam” do EU tài trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1432/CP-HTQT ngày 30/09/2004 và Hiệp định tài trợ được Chính phủ Việt Nam và Uỷ ban Châu Âu ký kết ngày 07/10/2004. Vườn ươm chính thức khai trương vào ngày 25/11/2007, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp trẻ trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm.

neurontin 600 mg tablets 1. Mục tiêu của Vườn ươm

Tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, gồm:

– Trang thiết bị hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ vượt qua khó khăn trong những năm đầu kinh doanh.

– Nhà xưởng, kỹ thuật, tư vấn, mạng lưới và dịch vụ văn phòng.

– Thời gian ươm tạo: 2 đến 3 năm

http://profaceremotedatamanagement.com/wp-content/themes/Famous/style.css 2. Cơ sở hạ tầng của vườn ươm

– 10 xưởng sản xuất, mỗi xưởng có diện tích từ 110-240 m2

– 5 phòng phát triển sản phẩm, mỗi phòng 13 m2

– 1 phòng thí nghiệm vi sinh

– 1 phòng thí nghiệm hoá học

– 1 phòng thí nghiệm cảm quan

– 03 xưởng thực nghiệm sản xuất và chế biến các sản phẩm thực phẩm: thịt, rau quả, các sản phẩm từ sữa, v.v.

– Văn phòng và các trang thiết bị thông tin liên lạc

can i buy Lyrica online 3. Lợi ích của các khách hàng trong vườn ươm

– Xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm với mức thuê thấp

– Tiện nghi và các dịch vụ được trợ cấp

–  Dịch vụ văn phòng

–  Sử dụng phòng thí nghiệm

– Sử dụng phòng phát triển sản phẩm

– Sử dụng xưởng thực nghiệm

– Được tư vấn về kỹ thuật

– Được tư vấn về kinh doanh và được đào tạo

– Tiếp cận mạng lưới kinh doanh

–  Làm việc trong môi trường chế biến thực phẩm

4. Ai có thể trở thành khách hàng trong vườn ươm ?

–  Doanh nghiệp trẻ và mới thành lập trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm

–  Có ý tưởng kinh doanh tốt (sáng kiến) để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao.

– Có kế hoạch kinh doanh mang tính thuyết phục